DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 604,000 ₫ 427,000 ₫
com.vn 504,000 ₫ 327,000 ₫
id.vn 137,000 ₫ 88,500 ₫
org.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
io.vn 45,400 ₫ 31,000 ₫
edu.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
net.vn 504,000 ₫ 327,000 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
gov.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
health.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
info.vn 137,000 ₫ 88,500 ₫
int.vn 304,000 ₫ 177,000 ₫
name.vn 74,000 ₫ 39,000 ₫
pro.vn 137,000 ₫ 88,500 ₫
biz.vn 504,000 ₫ 327,000 ₫
ai.vn 504,000 ₫ 327,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 305,000 ₫ 320,000 ₫
site 720,000 ₫ 803,000 ₫
fun 720,000 ₫ 803,000 ₫
online 720,000 70,000 ₫ 803,000 ₫
tech 1,149,000 ₫ 1,274,900 ₫
store 1,117,000 50,000 ₫ 1,239,700 ₫
net 310,000 ₫ 309,100 ₫
org 289,000 ₫ 360,800 ₫
info 423,000 ₫ 753,500 ₫
xyz 291,000 ₫ 331,100 ₫
asia 427,000 ₫ 480,700 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 841,000 ₫ 936,100 ₫
top 128,000 ₫ 151,800 ₫
us 305,000 ₫ 346,500 ₫
in 317,000 ₫ 359,700 ₫
biz 362,000 ₫ 409,200 ₫
mobi 490,000 ₫ 550,000 ₫
tv 1,102,000 ₫ 1,223,200 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 272,000 ₫ 310,200 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 444,000 ₫ 499,400 ₫
me 934,000 ₫ 1,049,400 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 442,000 ₫ 497,200 ₫
name 304,000 ₫ 345,400 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 645,000 ₫ 720,500 ₫
company 291,000 ₫ 261,800 ₫
academy 710,000 ₫ 792,000 ₫
gift 564,000 ₫ 631,400 ₫
marketing 645,000 ₫ 720,500 ₫
media 700,000 ₫ 781,000 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,005,000 ₫ 1,116,500 ₫
blog 841,000 ₫ 936,100 ₫
club 409,000 ₫ 460,900 ₫
design 1,468,000 ₫ 1,625,800 ₫
art 410,000 ₫ 462,000 ₫
cloud 529,000 ₫ 592,900 ₫
life 645,000 ₫ 720,500 ₫
dev 432,000 ₫ 486,200 ₫
website 577,000 ₫ 645,700 ₫
space 577,000 ₫ 645,700 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 510,000 ₫ 572,000 ₫
love 772,000 ₫ 1,026,300 ₫
work 296,000 ₫ 336,600 ₫
live 561,000 ₫ 628,100 ₫
bar 2,129,000 ₫ 2,352,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 418,000 ₫ 576,400 ₫
pro 423,000 ₫ 476,300 ₫
la 1,102,000 ₫ 1,223,200 ₫
host 109,000 ₫ 2,003,100 ₫
press 109,000 ₫ 1,514,700 ₫
group 338,000 ₫ 765,600 ₫
io 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
agency 521,000 ₫ 584,100 ₫
business 263,000 ₫ 300,300 ₫
contact 256,000 ₫ 292,600 ₫
ac 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
digital 777,000 ₫ 865,700 ₫
domains 806,000 ₫ 897,600 ₫
email 549,000 ₫ 614,900 ₫
farm 720,000 ₫ 803,000 ₫
finance 1,177,000 ₫ 1,305,700 ₫
global 1,664,000 ₫ 1,819,400 ₫
ltd 477,000 ₫ 535,700 ₫
network 477,000 ₫ 535,700 ₫
news 561,000 ₫ 628,100 ₫
photos 422,000 ₫ 475,200 ₫
run 422,000 ₫ 475,200 ₫
sale 645,000 ₫ 720,500 ₫
services 645,000 ₫ 720,500 ₫
sh 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
social 645,000 ₫ 720,500 ₫
software 645,000 ₫ 720,500 ₫
studio 561,000 ₫ 628,100 ₫
support 477,000 ₫ 535,700 ₫
team 645,000 ₫ 720,500 ₫
today 477,000 ₫ 535,700 ₫
training 645,000 ₫ 720,500 ₫
travel 2,367,000 ₫ 2,614,700 ₫
video 561,000 ₫ 628,100 ₫
watch 645,000 ₫ 720,500 ₫
works 645,000 ₫ 720,500 ₫
world 645,000 ₫ 709,500 ₫
wtf 645,000 ₫ 720,500 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?