EMAIL DOANH NGHIỆP

Basic Forwarding Email Server

Basic

49,000 đ / tháng

Gói A

6 tháng
294,000 đ
1 năm
588,000 đ
2 năm
1,176,000 đ
3 năm
1,764,000 đ
5 năm
2,940,000 đ
99,000 đ / tháng

Gói B

6 tháng
594,000 đ
1 năm
1,188,000 đ
2 năm
2,376,000 đ
3 năm
3,564,000 đ
5 năm
5,940,000 đ
149,000 đ / tháng

Gói C

6 tháng
894,000 đ
1 năm
1,788,000 đ
2 năm
3,576,000 đ
3 năm
5,364,000 đ
5 năm
8,940,000 đ
349,000 đ / tháng

Gói D

6 tháng
2,094,000 đ
1 năm
4,188,000 đ
2 năm
8,376,000 đ
3 năm
12,564,000 đ
5 năm
20,940,000 đ
499,000 đ / tháng

Gói E

6 tháng
2,994,000 đ
1 năm
5,988,000 đ
2 năm
11,976,000 đ
3 năm
17,964,000 đ
5 năm
29,940,000 đ
0 đ / tháng

Gói StartUp

6 tháng
0 đ
1 năm
0 đ
2 năm
0 đ
3 năm
0 đ
5 năm
0 đ

Đăng ký email

Hãy chọn gói email cần đăng ký
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?